COM FUNCIONEM?

A) UBICACIÓ I HORARI

Tots els interessats o interessades (particulars i entitats del barri) que tingueu la intenció de fer ús del nou Espai d'Intercanvi Barceloneta heu de venir presencialment a l'Ateneu de Fabricació de la Fàbrica del Sol, ubicat a la planta baixa del Passeig de Salvat Papasseit, 1 de Barcelona (just al costat del Punt Verd de la Barceloneta) en l'horari de dimarts a divendres de 10:00 a 14:00 h i de 15:00 a 19:00 h, amb els materials/objectes que vulgueu intercanviar.


B) INSCRIPCIÓ I ADMISSIÓ DE MATERIALS

En la primera visita realitzarem la vostra inscripció en la nostra base de dades com a participant de l'Espai d'Intercanvi Barceloneta, us explicarem els principis de l'economia circular i les normes de funcionament de l'Espai.
Adjuntem aquests dos enllaços amb explicacions sobre l'economia circular per si voleu donar un cop d'ull:
http://mediambient.gencat.cat/
http://www.diba.cat/web/xarxasost/

Comentar-vos que a la Fàbrica del Sol es realitzen regularment 6 visites i 1 taller per entendre a fons què és l'economia circular. Podeu trobar informació sobre aquest taller i les visites en aquest enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/lafabricadelsol

L'admissió de materials a l'Espai d'Intercanvi està condicionada a una sèrie de requisits que especifiquem a continuació:

- S'admeten materials tèxtils i de merceria nets i eines de merceria excepte peces de roba sencera, calçat i complements (que ja tenen el seu propi reaprofitament a través dels punts de recollida específics dins dels Punts Verds de corporacions com la Cooperativa Roba Amiga, etc.). Bobines senceres, agulles, didals, fil, botons, mostraris i retalls de diferents dimensions de cotó, llana, fibres sintètiques, cuir, etc. No s'accepta roba de la llar.

- S'admeten materials de papereria i materials propis d'oficina (llapis, bolígrafs, arxivadors, làmines i separadors plàstics, capses, gomes, grapadores, foradadores, calculadores, etc.). No s'admeten llibres.

- S'admeten planxes netes de diferents materials: cartó, fusta, foam, metacrilat, acer, alumini, etc.

- S'admeten materials i eines de fusteria (palets, claus, llistons, pintures a l'aigua, etc.). No s'admeten dissolvents, pintures acríliques ni altres materials potencialment inflamables, corrosius o comburents.

- S'admeten materials i eines de ferreteria (claus, cargols, femelles, cadenats, tiradors, alicates, tornavisos, etc.). No s'accepten eines d'ús industrial ni maquinària pesant.

- S'admeten eines en bon estat de la llar (obrellaunes, lleva suros, etc.) així com gots de vidre i plats ceràmics. També s'accepten tires de llum LED, làmpades petites de sobretaula, espelmes i taps de suro. No s'accepten plats metàl·lics ni coberts. Tampoc mobles, làmpades de peu o sostre, bombetes ni aliments.

- S'admeten tota mena d'eines i dispositius elèctrics i electrònics, així com petits electrodomèstics i perifèrics propis d'ordinadors (pantalles, teclats, ratolins, impressores, bàscules, ventiladors, tauletes, mòbils, etc.) tant si funcionen com si no. Només s'admeten ordinadors portàtils i ordinadors de sobretaula sense el disc dur incorporat. No s'admeten electrodomèstics grans, joguines ni instruments. Tampoc cap mena de dispositius d'emmagatzematge de dades: llapis de memòria, discs durs externs...

Abans de portar a l'Espai d'Intercanvi un aparell electrònic amb memòria cal que esborreu totalment el vostre contingut personal (en el cas de càmeres fotogràfiques, tauletes, mòbils...). Cada participant, en el moment de la inscripció inicial, haurà de signar un consentiment, conforme l'Espai d'Intercanvi no es fa responsable de possibles traspassos de material confidencial.

La resta de materials i objectes no especificats seguiran el seu tractament habitual. Així, per exemple, haureu de seguir dipositant les llaunes de conserves buides al contenidor groc o haureu de portar directament al Punt Verd del barri la runa d'obra, com fins ara. No són materials ni objectes susceptibles d'intercanviar a l'Espai.

L'Espai d'Intercanvi Barceloneta, per les seves característiques, té una capacitat d'emmagatzematge limitada, particularment al que es refereix a dispositius electrònics i petits electrodomèstics. Per aquest motiu recomanem que ens contacteu prèviament a través del nostre correu electrònic: espaidintercanvibarceloneta@gmail.com o bé us passeu presencialment per fer-nos consulta.

Els materials i objectes estaran exposats un màxim de tres mesos a l'Espai d'Intercanvi Barceloneta. Passat aquest temps, l'objecte serà enretirat de l'exposició i traslladat al Punt Verd.

Si teniu alguna demanda específica de material que us faci falta i tingui cabuda dins de l'Espai d'Intercanvi Barceloneta però, en canvi, no hagi portat encara cap participant, posem a la vostra disposició un taulell d'anuncis físic a l'Espai perquè deixeu les vostres demandes anotades. Tanmateix ens encarregarem de publicar la vostra sol·licitud a les xarxes socials.

C) L'INTERCANVI: EL SISTEMA DE PUNTS


Segons els materials o objectes que porteu a l'Espai us assignarem un nombre de punts entre zero i trenta que us permetrà portar a terme l'intercanvi del vostre material per un altre.

Aquests punts vénen determinats per dos factors:

1.Segons la quantitat de quilograms de CO2 i altres gasos amb efecte d'hivernacle que deixarem de generar al medi en recuperar aquests materials i objectes a través de l'Espai d'Intercanvi, donant-los així una segona oportunitat. O sigui, assignem un nombre de punts segons la petjada de carboni aproximada (mesurada en kg/CO2 eq.) que deixarem d'emetre per cada producte que reutilitzem.

2.Segons el valor, l'estat de conservació actual i la capacitat de ser reutilitzat del mateix objecte o material que es porti a l'Espai d'Intercanvi Barceloneta.

Aquesta informació, tant l'estalvi de kg/CO2 eq. com el nombre de punts que hàgiu obtingut us serà facilitada en el moment de deixar-nos a l'Espai els materials o objectes que porteu. Els punts que tingueu us permetran d'escollir dins del ventall d'objectes i materials que tenim en exposició els que siguin del vostre interès i endur-vos-els.

Els punts poden acumular-se sense necessitat de fer intercanvis cada cop que porteu objectes o materials al nostre Espai. El màxim de punts que podeu acumular és de trenta.

Si hi ha un material o objecte del vostre interès però no teniu prou punts per endur-vos-el, us el podem deixar en reserva durant una setmana a l'espera que porteu altres materials o objectes al llarg d'aquest temps fins a acumular els punts de l'objecte o material que desitgeu. Un cop passats aquests set dies, si no heu obtingut els punts necessaris, l'objecte o material tornarà a estar a la sala d'exposició pel possible intercanvi amb un altre participant i no podreu tornar a deixar-lo en reserva fins passat un mes des d'aquesta data.